Stanowiska pomiarowe

Państwowy wzorzec jednostki miary współczynnika załamania światła

Autor : Joanna Przybylska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Państwowy wzorzec jednostki miary współczynnika załamania światła – stanowisko pomiarowe do odtwarzania jednostki współczynnika załamania światła 

/ftp/jpg/Dlugosc/m12_04.jpg

Stanowisko stanowią: goniometr-spektrometr II UV-VIS-IR z wyposażeniem, dwa pryzmaty równoboczne oraz dwa pryzmaty wnękowe do pomiaru współczynnika załamania światła cieczy. Stanowisko stosowane jest do wyznaczania wartości współczynnika załamania światła ciał stałych i ciekłych (stałych i ciekłych wzorców refraktometrycznych) w zakresie 1,300000 ÷ 1,900000 z niepewnością rozszerzoną, przy k = 2, rzędu 3×10-6.

Współczynnik załamania światła wyznaczany jest metodą goniometryczną na podstawie pomiarów kąta łamiącego pryzmatu i kąta najmniejszego odchylenia. Wzorcowanie wykonywane jest w zakresie światła widzialnego (405 ÷ 656) nm. 

do góry