Długość

Zakład Czasu i Długości

Autor : Dariusz Czułek
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

Zakład Czasu i Długości prowadzi prace w zakresie częstotliwości fali światła emitowanego przez lasery stabilizowane, długości, kąta płaskiego, parametrów geometrii powierzchni, współczynnika załamania światła i kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji fali świetlnej.

Nasze zadania

 • inicjowanie, określanie kierunków i prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w pomiarach długości, kąta płaskiego, refraktometrii i polarymetrii, metrologii wielkości geometrycznych, w szczególności współrzędnościowej techniki pomiarowej i pomiarów geometrii powierzchni;
 • utrzymywanie państwowych wzorców: jednostki długości, jednostki kąta płaskiego, jednostki współczynnika załamania światła oraz jednostki kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji płaskospolaryzowanej fali świetlnej w widzialnym zakresie widma i ich dokumentacji;
 • budowa i utrzymywanie państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia oraz prowadzenie prac związanych z zapewnieniem ich powiązania z wzorcami innych państw lub wzorcami międzynarodowymi;
 • prowadzenie prac związanych z budową, utrzymywaniem i rozwojem stanowisk pomiarowych związanych z pomiarami długości, kąta płaskiego, refraktometrii, polarymetrii i wielkości geometrycznych oraz pomiarami częstotliwości fali światła emitowanego przez lasery stabilizowane;
 • przekazywanie wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar oraz wzorców odniesienia z dziedziny długości, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie porozumień międzynarodowych poprzez wykonywanie wzorcowań, wzorców i przyrządów pomiarowych, wymienionych w aktualnym „Cenniku usług” oraz, w miarę posiadanych możliwości, innych, zgłaszanych jednostkowo przez zainteresowane podmioty;
 • wytwarzanie i certyfikowanie materiałów odniesienia: refraktometrycznych (ciekły wzorzec refraktometryczny – gliceryna) oraz polarymetrycznych (sacharoza);
 • transfer wiedzy metrologicznej do przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego, prowadzenie szkoleń z zakresu długości;
 • opracowywanie instrukcji wzorcowania i innych dokumentów systemu zarządzania w zakresie działalności poszczególnych laboratoriów;
 • udział w projektach badawczych, krajowych i międzynarodowych, z obszaru metrologii długości;
 • opiniowanie projektów norm, zaleceń, aktów prawnych i innych dokumentów z zakresu działalności Zakładu;
 • organizowanie i udział w porównaniach międzylaboratoryjnych krajowych i zagranicznych;
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi, w tym udział w pracach komitetów, organów i grup roboczych, OIML, WELMEC.

 

Laboratoria

Laboratorium Długości

Laboratorium Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych

Kontakt do Laboratorium

 

Publikacje

Przewodnik GUM
Dziedzina DŁUGOŚĆ 

 

 Linking the optical and the mechanical measurements of dimension by a Newton’s rings method - Petr Balling, Zbigniew Ramotowski, Robert Szumski, Antti Lassila, Petr Křen, Pavel Mašika.

"Półautomatyczny układ pomiarowy multispektralnego interferometru laserowego do wzorcowania długich płytek wzorcowych" - Robert Szumski (Laboratorium Długości)

 

do góry