Laboratorium

Laboratorium Czasu i Częstotliwości

Autor : Albin Czubla
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Laboratorium czasu i częstotliwości głównego urzędu miar

Podstawowe informacje

Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości prowadzi prace w dziedzinie pomiarów czasu i częstotliwości w zakresie: atomowych wzorców czasu i częstotliwości, wyznaczania atomowych skal czasu, precyzyjnego transferu czasu i częstotliwości, rozwoju metod pomiarowych oraz wyznaczania i dystrybucji czasu urzędowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasze zadania

  • utrzymywanie i rozwijanie państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości;
  • udział w tworzeniu międzynarodowych atomowych skal czasu TAI i UTC;
  • zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez wykonywanie wzorcowań i ekspertyz przyrządów pomiarowych w dziedzinie czasu i częstotliwości;
  • opracowywanie i doskonalenie metod pomiarowych oraz metod oceny niepewności wyników pomiarów czasu i częstotliwości;
  • rozpowszechnianie i popularyzowanie wiedzy i doświadczenia z zakresu metrologii czasu i częstotliwości;
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości oraz stanowisk pomiarowych do realizacji wzorcowań i ekspertyz w dziedzinie czasu i częstotliwości;
  • generowanie polskiej atomowej skali czasu UTC(PL) i wyznaczanie czasu urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wytwarzanie i przekazywanie akustycznych sygnałów czasu do Polskiego Radia, utrzymywanie serwerów czasu urzędowego oraz systemu TDS do rozpowszechniania czasu urzędowego;
  • przekazywanie wzorcowych sygnałów częstotliwości do innych laboratoriów Urzędu;
  • prowadzenie krajowej współpracy i porównań krajowych w zakresie tworzenia niezależnej Polskiej Atomowej Skali Czasu TA(PL).

Stanowiska pomiarowe

Kontakt do Laboratorium

 

Artykuły

Konsekwencje wydarzenia "GPS week number rollover" w synchronizacji czasu na potrzeby gospodarki i społeczeństwa oraz w metrologii czasu i częstotliwości Maciej Gruszczyński, Albin Czubla (GUM), Marcin Szołucha (WAT)

   


Polecamy

do góry