Stanowiska pomiarowe

Państwowy wzorzec jednostki miary gęstości

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wzorcami stałymi najwyższego rzędu są monokryształy krzemu o regularnych kształtach (kuli, prostopadłościanu, walca). Laboratorium posiada wzorce jednostki miary gęstości wykonane z monokryształu krzemu: prostopadłościan WASO 9.2 o masie 153 g (wzorzec państwowy) oraz kulę SILO2 o maise 1 kg, oba dwukrotnie wzorcowane w PTB wobec wzorców pierwotnych.

do góry