Państwowy wzorzec jednostki miary kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji płaskospolaryzowanej fali świetlnej w widzialnym zakresie widma - Stanowiska pomiarowe -

Stanowiska pomiarowe

Państwowy wzorzec jednostki miary kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji płaskospolaryzowanej fali świetlnej w widzialnym zakresie widma

Autor : Beata Sokołowska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Państwowy wzorzec jednostki miary kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji płaskospolaryzowanej fali świetlnej w widzialnym zakresie widma – kwarcowe płytki kontrolne 

Stanowisko państwowego wzorca, widoczne na zdjęciu, składa się z kompletu pięciu kwarcowych płytek kontrolnych o zakresie pomiarowym: w skali kątowej (–10 ÷ 40)° i w skali cukrowej (–25 ÷ 100) °Z, w temperaturze 20 °C i długości fali 546,1 nm. Wartości kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła państwowego wzorca zostały wyznaczone za pomocą precyzyjnego polarymetru, z niepewnością rozszerzoną 0,001° przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2. Kwarcowe płytki kontrolne służą do wzorcowania polarymetrów wizualnych i fotoelektrycznych, stosowanych w pomiarach polarymetrycznych.

do góry