Stanowiska pomiarowe

Państwowy wzorzec jednostki miary ciśnienia akustycznego

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Państwowy wzorzec jednostki miary ciśnienia akustycznego stanowią trzy laboratoryjne mikrofony wzorcowe klasy LS1P i trzy laboratoryjne mikrofony wzorcowe klasy LS2P, spełniające wymagania normy PN-EN 61094-1:2003 „Mikrofony pomiarowe – Wymagania dla laboratoryjnych mikrofonów wzorcowych” oraz sterowane komputerowo stanowisko pomiarowe do wzorcowania mikrofonów klasy LS metodą wzajemności, zgodnie z normą PN-EN 61094-1:2010 „Mikrofony pomiarowe - Metoda podstawowa wzorcowania ciśnieniowego laboratoryjnych mikrofonów wzorcowych w oparciu o zasadę wzajemności” w zakresie częstotliwości od 2 Hz do 10 kHz dla mikrofonów klasy LS1 i od 20 Hz – 25 kHz dla mikrofonów klasy LS2.

Wzorzec jest utrzymywany i przechowywany w Pracowni Akustyki Samodzielnego Laboratorium Akustyki i Drgań GUM.

do góry