Komunikaty

Porozumienie GUM z PCA

Autor : Główny Urząd Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

W dniu 8 grudnia 2008 r. w siedzibie Głównego Urzędu Miar zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Prezesem Głównego Urzędu Miar i Polskim Centrum Akredytacji.

Do najistotniejszych warunków porozumienia można zaliczyć deklarację wspierania PCA przez GUM w zakresie działań związanych z akredytacją laboratoriów wzorcujących, poprzez zapewnienie dostępu do najnowszej specjalistycznej wiedzy metrologicznej i praktycznego doświadczenia, jakie posiadają pracownicy GUM w zakresie metod pomiarów i przyrządów pomiarowych, sposobu wyrażania niepewności pomiarów, przekazywania jednostek miar od wzorców państwowych oraz wiedzy w zakresie organizowania porównań międzylaboratoryjnych.
 
W trosce o podnoszenie poziomu merytorycznego akredytowanych laboratoriów wzorcujących w Polsce, GUM będzie aktywnie wspierał organizowanie krajowych porównań miedzylaboratoryjnych, pełniąc na wniosek PCA rolę laboratorium wiodącego.
Strony porozumienia zadeklarowały także prowadzenie wymiany informacji oraz konsultowanie na bieżąco spraw znajdujących się w obszarze wspólnego zainteresowania, m.in. w zakresie zachowania spójności pomiarowej oraz wdrażania dokumentów CIPM i ILAC.
do góry