Komunikaty

Komunikat dot. zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Informujemy, że w dniu 9 lutego br., weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 151).

W ślad za zmienionym rozporządzeniem o rodzajach przyrządów pomiarowych została wprowadzona zmiana nazwy rodzaju przyrządów z „przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym” na „przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego".

Ponadto ww. rozporządzenie wprowadziło nowe wymagania dla przyrządów, których typ będzie zatwierdzany z uwzględnieniem przepisów zawartych w tym rozporządzeniu, m.in.: konieczność rejestracji pomiarów prędkości, wyposażenia przyrządu w zegar czasu rzeczywistego, dostosowanie parametrów narażeń do właściwych norm technicznych, rozszerzenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa oprogramowania przyrządu, danych rejestrowanych przez przyrząd oraz ich bezpieczeństwa podczas transmisji, doprecyzowanie przepisów w celu zapewnienia właściwego ich stosowania. Przepisy zmieniającego rozporządzenia wprowadziły też obowiązek stosowania instrukcji obsługi w wersji określonej w decyzji zatwierdzenia typu. Istotną zmianą, jaką wprowadza ww. rozporządzenie, jest wymaganie mówiące o rejestracji przez przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego obrazu kontrolowanego pojazdu. Będzie ono dotyczyło wszystkich nowych przyrządów pomiarowych wprowadzanych na rynek po raz pierwszy po dniu wejścia w życie ww. rozporządzenia.

Natomiast rozporządzenie to już obowiązuje dla wszystkich egzemplarzy tego rodzaju przyrządów, ale wyłącznie w zakresie sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej.

Szczegółowe informacje odnoszące się do przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego znajdują się pod linkiem.

do góry