Aktualności

GUM podpisał „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Porozumienie podpisało łącznie 138 podmiotów, wśród których znajdują się przedstawiciele administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, a także środowiska badawczo-naukowego, organizacji branżowych i biznesu.

Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. Jacek Semaniak podpisał „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”.

Porozumienie podpisało łącznie 138 podmiotów, wśród których znajdują się przedstawiciele administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, a także środowiska badawczo-naukowego, organizacji branżowych i biznesu.

To pierwsza tego typu inicjatywa po ogłoszeniu przez Komisję Europejską w lipcu ub. r. „Strategii Wodorowej dla neutralnej klimatycznie Europy”.

Kluczowym celem porozumienia jest maksymalizacja udziału polskich zasobów produkcyjnych i usługowych w łańcuchu dostaw, w toku realizacji inwestycji wodorowych tzw. Local content.

W ramach porozumienia zakłada się m.in. „aktualizację programów kształcenia w celu budowy wyspecjalizowanych kadr”, „wypracowanie opłacalnych modeli produkcji, magazynowania i dostaw niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru” czy „współpracę na rzecz reprezentacji interesów Polski w środowisku międzynarodowym”.
 

https://www.gov.pl/.../podpisano-porozumienie-sektorowe...

do góry