Aktualności

Pożegnanie Wieńczysławy i Andrzeja Gizmajerów

Autor : Kaja Drąg, Adam Żeberkiewicz, Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W ciągu niespełna kilku dni pożegnaliśmy dwoje długoletnich, zasłużonych pracowników Głównego Urzędu Miar.

20 marca 2021 r. zmarł Andrzej Gizmajer, kilka dni wcześniej (9 marca) odeszła jego żona Wieńczysława Gizmajer. Jako małżonkowie wspólną drogą kroczyli przez 62 lata.

Andrzej Gizmajer rozpoczął pracę w GUM w 1959 r. w Laboratorium Pomiarów Siły i Twardości. Pani Wieńczysława progi Urzędu przestąpiła po raz pierwszy w 1964 r., następnie po kilku latach przerwy – powróciła do pracy w administracji miar pod koniec lat 60.

Andrzej Gizmajer był niezwykle cenionym fachowcem, skupionym na swojej pracy, autorem licznych publikacji naukowych. Chętnie angażował się w działalność w międzynarodowych organizacji metrologicznych. Jako przedstawiciel Polski był członkiem: Komitetu TC3 (ds. Pomiarów Masy i Siły) oraz Komitetu Doradczego CCM (ds. Pomiarów Masy i Jednostek Pokrewnych) Międzynarodowego Biura Miar. W latach 90. został kierownikiem Laboratorium Pomiarów Siły, a następnie objął stanowisko dyrektorem Zakładu Metrologii Ogólnej.

Wieńczysława Gizmajer pracowała kolejno w: Laboratorium Pomiarów Prędkości, Laboratorium Drgań Mechanicznych, a następnie w Laboratorium Pomiarów Temperatury. Cztery ostatnie lata przed odejściem na zasłużoną emeryturę przepracowała w Laboratorium Akustyki i Drgań.

Andrzej i Wieńczysława Gizmajerowie byli współzałożycielami i aktywnymi działaczami “Solidarności” w PKNMiJ w 1980 r. Za swoje zaangażowanie niejednokrotnie doznali szykan.

Oboje przeszli na emeryturę w 1997 r., przepracowując w GUM blisko 40 lat. Zarówno Pan Andrzej jak i Pani Wieńczysława byli znakomitymi fachowcami, znawcami dziedzin, w których pracowali. Cieszyli się dużym autorytetem wśród kolegów - metrologów. Oboje dali się poznać, jako osoby niezwykłej pogody ducha, koleżeńskie i życzliwe dla współpracowników.

Andrzej Gizmajer został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Zdjęcie świeżego grobu na centarzu, udekorowanego wieńcami, szarfami. W pobliżu widać groby rodzinne Gizmajerów.

 Cmentarz Bródnowski (Bródzieński) w Warszawie - nr grobu: 2B-1-27/28, lokalizacja grobu na mapie

  •  Na czarno-białym zdjęciu mężczyzna w średnim wieku nachyla się nad przyrządem do pomiaru siły.
  •  Na scenie stoi pięć osób. Starszy mężczyzna jest odznaczany przez kobietę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  •  Nekrolog Andrzeja Gizmajera - zmarł 20 marca 2021 roku przeżywszy 89 lat.
do góry