Aktualności

Współpraca Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Autor : Paulina Cybula
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Umowę intencyjną o współpracy podpisali w piątek (21 sierpnia 2020 r.), w obecności Prezesa GUM dr hab. inż Radosława Wiśniewskiego, dr Agata Wądołowska, prorektor ds. studenckich i dydaktyki PWSZ w Suwałkach oraz Mirosław Wnorowski p.o. Dyrektora OUM w Białymstoku.

Kooperacja realizowana będzie w różnorakiej formie, w tym szczególnie poprzez podejmowanie wspólnych projektów, wymianę doświadczeń, prowadzenie seminariów, konferencji, pozyskiwania grantów, a także tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych do organizacji staży czy praktyk.

Nawiązana współpraca pozwoli na wykorzystywanie potencjału nauki, wspieranie transferu wiedzy i technologii do gospodarki, m.in. poprzez działania podjęte przez OUM w Białymstoku oraz Centrum Transferu Technologii, działającego przy suwalskiej uczelni, które pełni funkcję platformy badawczej.

Warto podkreślić również fakt komercjalizacji wiedzy, która polega na praktycznym zastosowaniu odkryć naukowych. Uczelnia, kształcąc studentów, szkoli przyszłą kadrę dla naszej gospodarki. W następstwie tego, działania podjęte przez OUM w Białymstoku i PWSZ im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach mają istotne znaczenie dla obu środowisk.

Podpisanie umowy z suwalską uczelnią jest kontynuacją dotychczasowych działań podjętych przez p.o. Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku Mirosława Wnorowskiego, mających na celu popularyzację metrologii.

  • Moment popisania umowy intencyjnej o współpracy. Za stołem siedzą: Mirosław Wnorowski p.o. Dyrektora OUM w Białymstoku, dr Agata Wądołowska, prorektor ds. Studenckich i dydaktyki PWSZ w Suwałkach oraz dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, Prezes GUM. Moment popisania umowy intencyjnej o współpracy. Za stołem siedzą: Mirosław Wnorowski p.o. Dyrektora OUM w Białymstoku, dr Agata Wądołowska, prorektor ds. Studenckich i dydaktyki PWSZ w Suwałkach oraz dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, Prezes GUM.
    Moment popisania umowy intencyjnej o współpracy. Za stołem siedzą: Mirosław Wnorowski p.o. Dyrektora OUM w Białymstoku, dr Agata Wądołowska, prorektor ds. Studenckich i dydaktyki PWSZ w Suwałkach oraz dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, Prezes GUM.
  • Moment podpisania umowy przez Mirosława Wnorowskiego p.o. Dyrektora OUM w Białymstoku, dr Agatę Wądołowską, prorektora ds. studenckich i dydaktyki PWSZ w Suwałkach. Moment podpisania umowy przez Mirosława Wnorowskiego p.o. Dyrektora OUM w Białymstoku, dr Agatę Wądołowską, prorektora ds. studenckich i dydaktyki PWSZ w Suwałkach. Sygnatariusze siedzą za stołem.
    Moment podpisania umowy przez Mirosława Wnorowskiego p.o. Dyrektora OUM w Białymstoku, dr Agatę Wądołowską, prorektora ds. studenckich i dydaktyki PWSZ w Suwałkach.
  • Od prawej: dr Agata Wądołowska, prorektor ds. Studenckich i dydaktyki PWSZ w Suwałkach oraz Mirosław Wnorowski p.o. Dyrektora OUM w Białymstoku Od prawej stoją, trzymając w ręku podpisany dokument: dr Agata Wądołowska, prorektor ds. Studenckich i dydaktyki PWSZ w Suwałkach oraz Mirosław Wnorowski p.o. Dyrektora OUM w Białymstoku.
    Od prawej: dr Agata Wądołowska, prorektor ds. Studenckich i dydaktyki PWSZ w Suwałkach oraz Mirosław Wnorowski p.o. Dyrektora OUM w Białymstoku
do góry