Aktualności

Nowy numer Biuletynu GUM 2 (23) 2019

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W drugim tegorocznym numerze piszemy m.in. o: konsekwencjach wydarzenia „GPS week number rollover”, projekcie ŚWITEŹ, znaczeniu światła w kształtowaniu się definicji i sposobach odtwarzania jednostek miar. Poza tym wiele interesujących artykułów w działach „Technika i pomiary”, „Probiernictwo”, czy „Prawna kontrola metrologiczna”.

Drugi w tym roku numer Biuletynu GUM (23) przynosi wiele ciekawych artykułów, pozwalających na poznanie, nad czym aktualnie pracują metrolodzy w laboratoriach, jakie zjawiska fizyczne i pomiary stanowią ich szczególny przedmiot troski badawczej oraz jakie zadania realizują jednostki terenowe polskiej administracji miar. 

W nocy z 6 na 7 kwietnia 2019 r. (z soboty na niedzielę), o godz. 2:00 czasu urzędowego nastąpiło wyzerowanie się 10-bitowego licznika numerów tygodni (przepełnienie licznika), wysyłanego w depeszy nawigacyjnej przez satelity systemu nawigacji satelitarnej GPS (Global Positioning System). Oznacza to, że po numerze tygodnia „1023” (2 do potęgi 10 minus 1), liczonego w systemie GPS w sposób ciągły od daty 22 sierpnia 1999 r., nastąpił numer „0”, który odpowiada pierwszemu tygodniowi liczonemu już od daty 7 kwietnia 2019 r. Zdarzenie takie, nazywane „GPS week number rollover”, wywoływało pewne obawy wśród przedstawicieli branży związanej z synchronizacją czasu i częstotliwości. W pewnym stopniu potwierdziły się one w rzeczywistości. (…)

Wydarzenie GPS rollover z 6 kwietnia 2019 r. pozwoliło doświadczyć, jak bardzo funkcjonowanie gospodarki i życie codzienne każdego z nas jest zależne od nowoczesnych rozwiązań technologicznych, technik satelitarnych, kosmosu. (…)


Technologie użytkowane w życiu codziennym, jak np. systemy inteligentnego zarządzania miastem (Smart City), są zależne od dostępu do wiarygodnego źródła czasu, który można przyjąć za skalę czasu odniesienia (w przypadku GPS – skala czasu UTC).

Jeśli chcecie Państwo wiedzieć więcej na temat tego szczególnego w pomiarach czasu wydarzenia, a także poznać jego konsekwencje, przewidywane i rzeczywiste, odsyłamy do artykułu dr. Albina Czubli i dr. Macieja Gruszczyńskiego w tym numerze Biuletynu

Znaczący wkład w powstanie tego numeru Biuletynu wnieśli pracownicy terenowej administracji miar. Polecamy Państwu zwłaszcza artykuły z dziedziny elektryczności: dotyczące wzorcowania przyrządów do pomiaru energii elektrycznej oraz wpływu harmonicznych napięcia na dokładność wskazań laboratoryjnych urządzeń pomiarowych.

Wzorce odniesienia OUM w Bydgoszczy stosowane do wzorcowania mierników instalacji elektrycznych 

Wzorce odniesienia OUM w Bydgoszczy stosowane do wzorcowania mierników instalacji elektrycznych

W tym Biuletynie GUM omówiony został także System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar, czyli projekt ŚWITEŹ – drugi sztandarowy, obok budowy Kampusu GUM, projekt Głównego Urzędu Miar. Zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez administrację miar to jeden z najważniejszych celów postawionych przed tym projektem.

Bez światła nie istnieje życie – tak w biologii, jak i w fizyce. Również w metrologii światło odgrywa niebagatelną rolę, chociażby w kształtowaniu się definicji i sposobu odtwarzania jednej z podstawowych jednostek miar SI, czyli metra. O tym, dlaczego światło przyczyniło się do rewolucji w jednostkach miar, pisze redaktor naczelny Biuletynu GUM dr Paweł Fotowicz. 

W swojej obecnej postaci Biuletyn GUM „Metrologia i Probiernictwo” jest wydawany od czerwca 2013 r., pokazując w możliwie obszerny sposób działalność polskiej administracji miar, jak również administracji probierczej. W Biuletynie prezentowane są zagadnienia związane z bieżącą pracą laboratoriów, obecnością metrologii i pomiarów w życiu codziennym, współpracą w zakresie międzynarodowych programów naukowo-badawczych i w oparciu o porozumienia z uczelniami i placówkami naukowymi w Polsce. Swoje miejsce w publikacji znajduje również przegląd najważniejszych wydarzeń w świecie metrologii. 

Staramy się być blisko wszystkiego, co ważne w metrologii i dotyczy profesjonalistów, jak też i przybliżać tę dziedzinę wiedzy osobom mniej zorientowanym, ale zainteresowanym tematem. Stąd też w Biuletynie pojawiają się artykuły na temat aktualnych zagadnień technicznych w metrologii, omówienia aktów prawnych, ale także wywiady i artykuły popularyzatorsko-historyczne. 

do góry