Aktualności

Pierwsze spotkanie ekspertów Komitetu Technicznego do spraw promieniowania jonizującego

Autor : Magdalena Szymko
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

25 października w Głównym Urzędzie Miar odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Technicznego ds. promieniowania jonizującego.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przywitania ekspertów: dr Ulrike Ankerhold (PTB) oraz prof. dr hab. Pawła Olko (IFJ PAN), przez Prezesa GUM dr hab. inż. Radosława Wiśniewskiego. Następnie pracownicy Samodzielnego Laboratorium Promieniowania Jonizującego przedstawili zakres działania i prace prowadzone w laboratorium. Omówiono między innymi stanowiska wzorców pierwotnych kermy w powietrzu promieniowania rentgenowskiego i gamma oraz wzorce dawki pochłoniętej w wodzie dla promieniowania gamma. Zaprezentowano plany rozbudowy tych stanowisk oraz prowadzone prace badawczo-rozwojowe. Ponadto odniesiono się do poszczególnych pozycji w strategii dla laboratorium, opisanych w „Czteroletnim Strategicznym Planie Działania GUM 2018-2021”.

Goście mieli możliwość zwiedzenia laboratorium, w tym stanowisk pomiarowych promieniowania rentgenowskiego oraz gamma. Duże zainteresowanie wzbudziły zbudowane w laboratorium grafitowe komory jonizacyjne oraz kalorymetr grafitowy. Eksperci zobaczyli również stanowisko gamma, będące po niedawnej modernizacji, w tym dwa nowe irradiatory.

Spotkanie zakończyła dyskusja, dotycząca planów rozwoju Laboratorium Promieniowania Jonizującego oraz kontynuacji prowadzonych w nim prac. Na zakończenie eksperci przedstawili wstępne propozycje działań mających na celu wzmocnienie działalności i rozwoju laboratoriom, które chcieliby zawrzeć w raportach podsumowujących działania Komitetu Technicznego.

do góry