Aktualności

Złoty Herold dla GUM

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

27 września, podczas drugiego dnia 25. Forum Teleinformatyki Główny Urząd Miar został uhonorowany nagrodą Złotego Herolda II stopnia. W imieniu naszej instytucji nagrodę odebrała Dyrektor Generalna Urzędu, p. Karolina Gaweł.

Nagroda jest przyznawana osobom, podmiotom publicznym, gospodarczym, naukowo-akademickim i innym za aktywne i skuteczne wspieranie przesłania Forum:

"Budowa nowoczesnego państwa, opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii informatycznych, nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!".

Od początku istnienia Forum Teleinformatyki nad merytorycznym poziomem konferencji czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum.

Lista dotychczasowych laureatów jest publikowana na stronie Forum Teleinformatyki http://forumti.pl/?page_id=5110

Forum Teleinformatyki jest najstarszą (od 1995 roku) i aktualnie największą konferencją branży IT dla sektora publicznego, która cieszy się dużą popularnością.

Forum Teleinformatyki jest adresowane do uczestników, reprezentujących środowiska najbardziej zaangażowane w modernizację funkcjonowania państwa, w tym przede wszystkim specjalistów z administracji publicznej, firm informatycznych, naukowców oraz innych podmiotów gospodarczych i społecznych.

Nagroda jest dwustopniowa.
• Nagroda II stopnia w postaci plakiety wg wzoru ustalonego przez Radę Programową,
• Nagroda I stopnia w postaci statuetki wg wzoru ustalonego przez Radę Programową.

 

Podczas 25. Forum Teleinformatyki przedstawiciele Głównego Urzędu Miar zaprezentowali także dokonania naszej instytucji.

Pani Ewa Dyner-Jelonkiewicz - ekspert Głównego Urzędu Miar przedstawiła strategiczną misję GUM, Strategię, projekty i sukcesy. - [Prezentacja pdf].

Dr Michał Mosiądz - dyrektor Zakładu Metrologii Interdyscyplinarnej GUM zaprezentował „Usługi Europejskiej Chmury Metrologicznej – cel i zasady funkcjonowania” - [Prezentacja pdf]

do góry