Aktualności

Rozwój współpracy z Ukrainą

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy GUM a Wszechukraińskim Państwowym Centrum Badawczo-Produkcyjnym, Normalizacji, Metrologii, Certyfikacji i Ochrony Praw Konsumentów.

Miło nam poinformować, iż Główny Urząd Miar, zacieśniając współpracę z instytucjami z Ukrainy, mającymi w swoich kompetencjach metrologię, podpisał 20.08.2019 r. porozumienie o współpracy z Państwowym Centrum Badawczo-Produkcyjnym, Normalizacji, Metrologii, Certyfikacji i Ochrony Praw Konsumentów (UKRCSM) z Kijowa. Porozumienie umożliwi praktyczną, korzystną dla obydwu stron współpracę z UKRCSM, obejmującą m.in. wzajemną wymianę pracowników, wzorcowania, badania przyrządów pomiarowych oraz dzielenie się informacjami nt. aktów prawnych w dziedzinie metrologii.

Porozumienie stanowi rzeczywisty wyraz zacieśniania współpracy GUM z instytucjami metrologicznymi z innych krajów, szczególnie z naszego regionu geograficznego.

do góry