Aktualności

eurolab_2013

Autor : Główny Urząd Miar

Główny Urząd Miar uczestniczył w Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, które odbyły się w dniach 10-12 kwietnia 2013 r. w Centrum Handlowym MT Polska w Warszawie, przy ulicy Marsa 56c.

Na osobnym stoisku GUM prezentował działalność Urzędu oraz udzielał odpowiedzi na pytania zwiedzających.

Podczas mającego miejsce w dniu 11 kwietnia 2013 r. seminarium, specjaliści Głównego Urzędu Miar zaprezentowali wybrane regulacje z obszaru metrologii oraz ukazali funkcjonowanie GUM jako krajowej organizacji metrologicznej (NMI), w tym udział Urzędu w organizacjach międzynarodowych i w Europejskim Programie Badań w Metrologii (EMRP). Zaprezentowano również działalność urzędu w obszarze metrologii chemicznej oraz stan prac związanych z wdrożeniem nowej definicji kilograma.

eurolab_2013

Blok seminaryjny GUM

Pani Elżbieta Michniewicz - Dyrektor Zakładu Elektrycznego GUM, wygłosiła referat pt.: „GŁÓWNY URZĄD MIAR W MIĘDZYNARODOWYM SYSTEMIE METROLOGICZNYM”, w którym zostały omówione:

 • najważniejsze międzynarodowe regulacje dotyczące metrologii,
 • funkcjonowanie krajowych instytucji metrologicznych (NMI),
 • udział GUM w metrologicznych organizacjach międzynarodowych,
 • aktywność GUM w EMRP.

Pani dr Agnieszka Zoń - główny metrolog, Laboratorium Gęstości, Lepkości i Analizy Spektralnej, mgr inż. Dariusz Cieciora - kierownik Laboratorium Gazowych Materiałów Odniesienia oraz dr Władysław Kozłowski - kierownik Laboratorium Elektrochemii, wygłosili referat pt.: „METROLOGIA CHEMICZNA W GŁÓWNYM URZĘDZIE MIAR”, w którym zostały omówione:

 • udział krajowych wzorców odniesienia w porównaniach międzynarodowych,
 • wytwarzanie i wzorcowanie materiałów odniesienia,
 • wzorzec jednostki liczności materii (mol) w GUM.

Pan Wojciech Wiśniewski, kierownik Laboratorium Masy, Zakład Mechaniki GUM, wygłosił referat pt.: „ZADANIA LABORATORIUM MASY W GŁÓWNYM URZĘDZIE MIAR W KONTEKŚCIE PRZYGOTOWAŃ DO WDROŻENIA NOWEJ DEFINICJI KILOGRAMA”, w którym zostały omówione:

 • międzynarodowy wzorzec jednostki masy oraz system porównań międzynarodowych,
 • przekazywanie jednostki masy w krajowym systemie spójności pomiarowej,
 • redefinicja jednostki masy,
 • wyzwania metrologiczne związane z przekazywaniem jednostki masy opartej na nowej definicji.


do góry