Aktualności

Obchody Światowego Dnia Metrologii w Głównym Urzędzie Miar

Autor : Główny Urząd Miar

W dniu 20 maja 2013 r., jak co roku obchodziliśmy w Głównym Urzędzie Miar Światowy Dzień Metrologii. Data ta jest szczególna dla metrologów na całym świecie. 20 maja 1875 r. przedstawiciele 17 państw podpisali w Paryżu Konwencję Metryczną – międzynarodowy traktat stanowiący podstawę rozwoju współpracy w dziedzinie metrologii. Dokument ten powstał jako odpowiedź na wyzwania rewolucji przemysłowej, jaka dokonała się na świecie pod koniec XIX wieku. W tym roku hasłem przewodnim były "Pomiary w życiu codziennym". Wiele przyrządów pomiarowych jest kontrolowanych przez prawo jak np. wagi sklepowe, liczniki elektryczne, dystrybutory paliw czy wodomierze.

wiceminister gospodarki p. Grażyna Henclewska podczas obchodów Światowego Dnia Metrologii

W obchodach uczestniczyła m.in. p. Grażyna Henclewska Wiceminister Gospodarki, reprezentująca Pana Janusza Piechocińskiego Ministra Gospodarki, patrona honorowego tegorocznych obchodów.

Prezes GUM Janina Maria Popowska składa życzenia 100-letniemu jubilatowi p. Czesławowi JabłońskiemuWzruszająca była chwila składania życzeń naszemu emerytowanemu pracownikowi p. Czesławowi Jabłońskiemu, który w tym roku ukończył 100 lat. Pan Jabłoński całe swoje życie zawodowe poświecił administracji miar, pracę rozpoczynając w 1929 r. W czasie wojny walczył w Grupie Polesie i dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł w 1941 r. Po wojnie powrócił do GUM w 1945 r. i uczestniczył w przywracaniu do życia Urzędu. Przeszedł drogę zawodową od pomocnika mechanika do technologa.


Pracownicy Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie podczas prezentacjiZgodnie z hasłem przewodnim obchodów, o przyrządach z jakimi stykamy się wszyscy w życiu codziennym i ich legalizacji opowiedzieli pracownicy Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie p. Andżelika Leczyk i p. Jarosław Wójcik.

Następnie p. Andrzej Czechowski z Biura Nadzoru GUM zaprezentował problematykę towarów paczkowanych. Obie prezentacje złożyły się na I cześć seminarium pn. Pomiary wokół nas. Dotyczyły one prawnej kontroli metrologicznej, a więc tych działań administracji miar, które mają zapewnić przestrzeganie Prawa o miarach i zadbać o bezpieczeństwo m.in. konsumentów.

Obraz z transmisji na żywo z Laboratorium Masy

W drugiej części seminarium goście mogli uczestniczyć w transmisji na żywo z Laboratorium Czasu i Częstotliwości oraz Laboratorium Długości. Ponadto uczestnicy obejrzeli film z Laboratorium Masy. O wzorcach państwowych kilograma, metra i sekundy opowiadali: p. Łukasz Czerski starszy metrolog z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Zakładu Elektrycznego, p. Wojciech Wiśniewski Kierownik Laboratorium Masy w Zakładzie Mechaniki oraz p. Dariusz Czułek, główny metrolog z Laboratorium Długości Zakładu Długości i Kata. Materiał filmowy i transmisje dotyczyły roli i znaczenia państwowych wzorców jednostek miar będących w posiadaniu Głównego Urzędu Miar. Pokazano związek pomiędzy państwowym wzorcem a przyrządem pomiarowym, takim jak: taksometr, licznik energii elektrycznej, waga sklepowa, wodomierz, czy powszechny w użyciu zegarek. System ten pozwala zachować spójność pomiarową (powiązanie z wzorcami), poprzez łańcuch porównań, tj. m.in. zapewnić wiarygodność przyrządu pomiarowego.

Pokaz podczas Światowego Dnia MetrologiiPonadto uczestnicy seminarium mieli możliwość zważenia swojego ulubionego przedmiotu i sprawdzenia dokładności wskazań zegarka. W tym miejscu należy wyrazić podziękowanie pracownikom GUM oraz Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie za wysiłek włożony w przygotowanie obchodów Światowego Dnia Metrologii, jak i całej polskiej administracji miar za codzienną pracę wykonywaną aby zapewnić m.in. bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Szczególne podziękowanie adresowane jest także do p. Janusza Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki, za objęcie honorowym patronatem obchodów.

Oświadczenie prasowe na Światowy Dzień Metrologii w roku 2013

Więcej informacji na stronie http://www.worldmetrologyday.org/

 

do góry