Aktualności

Jubileusz 90-lecia Obwodowego Urzędu Miar w Białymstoku

Autor : Główny Urząd Miar

W dniu 21 maja 2012 r. w Obwodowym Urzędzie Miar w Białymstoku miały miejsce obchody 90-lecia powstania urzędu miar w tym mieście. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in. Pan Włodzimierz Popiołek – Wiceprezes GUM, Pani Ewa Wojewódko – Dyrektor Generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Aleksander Sosna – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Pan Senator Bohdan Paszkowski, przedstawiciele parlamentarzystów oraz pracownicy i emerytowani pracownicy Obwodowego Urzędu Miar.


Wręczenie pamiątkowego medalu Panu Włodzimierzowi Popiołkowi - Wiceprezesowi GUM


Uroczystość wręczenia pamiątkowych medali

Wręczenie pamiątkowych medali
Pani Ewie Wojewódko - Dyrektorowi Generalnemu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
oraz Panu Aleksandrowi Sośnie - Zastępcy Prezydenta Białegostoku


Jednym z punktów obchodów była prezentacja nosząca tytuł: „Człowiek a miara – to brzmi dumnie i ciekawie”. Głos zabrali także zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie Urzędu dla regionu na przestrzeni lat. Obecnie Urząd posiada między innymi unikalną akredytowaną pracownię fotometryczną oraz uzyskał akredytację w zakresie wzorcowania mierników poziomu dźwięku i luksomierzy. Został również notyfikowany przez Komisję Europejską w zakresie przeprowadzania oceny zgodności przeliczników do gazomierzy i wag automatycznych. Urząd wykonuje także czynności związane z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych. Wszystko to było możliwe do osiągnięcia przede wszystkim dzięki zaangażowaniu pracowników, co było wielokrotnie podkreślane podczas obchodów jubileuszu.

do góry