Aktualności

XIV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EUROLAB 2012

Autor : Główny Urząd Miar

W dniach 28-30 marca 2012 r. w Centrum MT Polska odbyła się XIV edycja Targów EuroLab, połączona z I Targami Techniki Kryminalistycznej CrimeLab.

Jak co roku aktywny udział w targach wziął Główny Urząd Miar. Uczestnictwo w tym wydarzeniu stwarza niepowtarzalną okazję realizacji jednej z głównych misji Urzędu, tj. przekazywania i rozpowszechniania wiedzy metrologicznej. Targi Eurolab są nie tylko dogodnym miejscem promocji najnowszych rozwiązań technologicznych, realizowanych, głównie dla potrzeb branży chemicznej i biochemicznej, ale także niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowocześniejszych metodach i technikach analitycznych, a w tym także metodach wzorcowania i wytwarzania certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM). Eksperci z różnych dziedzin metrologii na stoisku wystawowym GUM nr B22 udzielali informacji z zakresu wytwarzania i certyfikacji materiałów odniesienia, głównie w dziedzinie pomiarów atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA), konduktometrii, analizy gazowej oraz zakresu oceny zgodności. W udzielanych licznie informacjach wykorzystano opublikowane w ostatnim czasie takie materiały, jak: „Przewodnik po certyfikowanych materiałach odniesienia”, Informator GUM, „Pomiar niepewności”, Biuletyn GUM „Metrologia” oraz broszury informacyjne z zakresu działalności laboratoriów Urzędu i inne.

XIV edycji Targów towarzyszyły, prowadzone przez wybitnych specjalistów z chemii i dziedzin pokrewnych, konferencje, seminaria i wykłady o charakterze naukowym. Wśród pozycji zaprezentowanych na targach Eurolab i Crimelab znalazły się między innymi: Konferencja pt.: „Postęp technologiczny w diagnostyce laboratoryjnej i jego wpływ na codzienną praktykę”, wykłady: pt.: „Nowoczesna technika łączona: chromatografia ze spektroskopią podczerwieni i jej zastosowanie w przemyśle”, „Certyfikowane materiały odniesienia i badania biegłości dla laboratoriów akredytowanych” oraz seminarium pt: „Bezpieczna żywność i woda pitna” i inne.

Opracowała: dr inż. Patrycja Ruśkowska

do góry