Aktualności

7 posiedzenie Komitetu Technicznego EURAMET TC-Quality w Warszawie

Autor : Główny Urząd Miar


Uczestnicy 7. Posiedzenia EURAMET TC-Q


W dniach 7-9 III 2012 r. Główny Urząd Miar pełnił rolę gospodarza 7. posiedzenia Komitetu Sterującego i posiedzenia Komitetu Technicznego EURAMET TC-Qulity.


Otwarcie obrad 7 posiedzenia EURAMET TC-Q


Posiedzenie Komitetu Sterującego odbyło się w dniu 7 marca br. w siedzibie GUM. W spotkaniu wzięło udział 15 członków komitetu, recenzentów rocznych sprawozdań na temat funkcjonowania systemów zarządzania jakością laboratoriów badawczych i wzorcujących Krajowych Instytucji Metrologicznych (NMI) i Instytutów Desygnowanych (DI) należących do EURAMET-u.


Posiedzenie Komitetu Sterującego EURAMET TC-Q

W dniach 8-9 marca br., w hotelu Mercure Warszawa GRAND odbyło się posiedzenie Komitetu Technicznego EURAMET TC-Quality liczącym 60 uczestników.

Kluczowym tematem posiedzenia było spełnienie wymagań normy EN ISO/IEC 17025:2005 prezentowane przez instytuty starające się o członkowstwo w EURAMET tzw.: „QMS Initial presentation” (BoM, FYR z Macedonii, DPM z Albanii, IAEA), a także prezentacje „dojrzałych” systemów zarządzania instytutów, takich jak: VSL z Holandii, PTB, BAM, UBA z Niemiec, LNE, LNE-INM, LNE-LNHB, LNE-SYRTE, LNE-IRSN, LNE-CETIAT, LNE-LTFB, LNE-LADG, LNE-TRAPIL z Francji, NPL, LGC, NMO, TUV NEL z Wielkiej Brytanii, tzw. „QMS Re-evaluation presentation”.

Wyniki dotyczące statusu zaufania członków EURAMET TC-Q do zaprezentowanych systemów zarządzania jakością zostały przedstawione w bazie „Overview table” dostępnej na stronie EURAMET-u.

Omówiono również postępy w projektach EURAMET TC-Q, w tym projekty wizyt wzajemnych tzw. Peer review, którego głównym zamierzeniem jest potwierdzenie kompetencji technicznych laboratoriów w zakresie deklarowanych CMCs, a także wymiana doświadczeń w danej dziedzinie pomiarowej.

GUM wraz z ĆMI, MIKES i SMU bierze aktywny udział w projekcie „Peer reviews of QMS” zarejestrowanym w 2009 r, w bazie EURAMET po numerem 1109. W ramach tego projektu, w roku 2011 odbyło się ok. 20 wizyt wzajemnych.


Zwiedzanie Lab. EURAMET TC-Q

Zwiedzanie laboratoriów GUM (Laboratorium Długości - stanowisko pomiarowe do wzorcowania przyrządów pomiarowych - komparator interferencyjny o zakresie pomiarowym 50 m).

Galeria zdjęć

do góry